باغچه ای

آبشار طلایی

آبشار طلایی

آلوئه ورا

آلوئه ورا

آلیسوم

آلیسوم

آماریلیس

آماریلیس

آهار

آهار

آیریزین یا برگ خونی

آیریزین یا برگ خونی

آیلکس

آیلکس

ابری نقره ای

ابری نقره ای

اختر

اختر

اسپیره

اسپیره

اطلسی

اطلسی

افرا

افرا

اکالیپتوس

اکالیپتوس

بداغ

بداغ

به ژاپنی

به ژاپنی

بومادران

بومادران

جعفری

جعفری

ختمی درختی

ختمی درختی

داوودی

داوودی

دوتزیا

دوتزیا

رزماری

رزماری

رعنا زیبا

رعنا زیبا

زرشک زینتی

زرشک زینتی

سلوی

سلوی

سیکاس

سیکاس

شاه پسند

شاه پسند

فستوکا

فستوکا

لاله عباسی

لاله عباسی

مارگریت

مارگریت

ماهونیا

ماهونیا

محبوبه شب

محبوبه شب

موچسب

موچسب

میخک هندی

میخک هندی

میخک پیتسپروم

میخک پیتسپروم

ناز یخی

ناز یخی

ناندینا

ناندینا

نوئل

نوئل

همیشه بهار

همیشه بهار

هورتانسیا

هورتانسیا

هوستا

هوستا

پالم بادبزنی

پالم بادبزنی

پامپاس گراس

پامپاس گراس

پریوش

پریوش

پیراکانتا

پیراکانتا

پیچ امین الدوله

پیچ امین الدوله

پیچ ساعتی

پیچ ساعتی

پیچ شرابی

پیچ شرابی

پیچ گلایسین

پیچ گلایسین

پیچک باغی

پیچک باغی

چمن دایکوندرا

چمن دایکوندرا

ژونی پروس

ژونی پروس

کاملیا

کاملیا

کامیس پاریس

کامیس پاریس

کنف نیوزلندی

کنف نیوزلندی

کوکب

کوکب

گاردانیا

گاردانیا

گازانیا

گازانیا

گل میمون

گل میمون

یاس رازقی

یاس رازقی

یاس زرد

یاس زرد

یاس هلندی

یاس هلندی

یال اسبی

یال اسبی