نمایشگاه گل و گیاه بهاره اردیبهشت 97

شانزدهمین دوره نمایشگاه گل و گیاه تهران 97

زمان:

16 اردیبهشت لغایت 21 اردیبهشت

مکان برگزاری:

تهران، بزرگراه شهید حکیم، خروجی شهید چمران جنوب، ضلع جنوب بوستان گفتگو

ساعات بازدید:

ساعات بازدید از نمایشگاه یکسره از 10 صبح تا 21 شب

ادامه مطلب: نمایشگاه گل و گیاه بهاره اردیبهشت 97

جشنواره پاییزی

جشنواره پاییز 1000 رنگ با گلهای داوودی برای اولین بار در بهشت رویایی

 

ادامه مطلب: جشنواره پاییزی